Ferie

Ferie: Guide til afslapning, nærvær og opladning

Sommerferien står for døren for mange, og de fleste glæder sig til at slappe af og lade op.

Men hvordan sikrer du, at du bedst kommer ned i gear?

Det lyder let, men i praksis går det ofte galt. Vi kommer måske til at tage hverdagens effektivitet med ind i ferien, og inden vi får set os om, er ferien slut, og vi har hverken fået slappet af eller været så nærværende, som vi egentlig ønskede os.

Her er mine tips til afslapning, nærvær og opladning i ferien:

Luk ordentligt ned for arbejdet

Sluk arbejdstelefonen i hele ferien.

Sæt autosvar på din mail, henvis evt. til en kollega, og undlad at checke arbejdsmail, mens du holder fri.

Overdrag de arbejdsopgaver, der ikke kan vente, og stol på at de klarer sig uden dig.

Hvis der dukker tanker om arbejdet op i løbet af ferien, så skriv dem ned og aftal med dig selv, at du ser på det, når ferien er slut.

Vælg, hvad ferien skal indeholde

Beslut, hvor meget de sociale medier skal fylde og hold det.

Mærk efter, om du har brug for alenetid eller at være social, og prioritér det.

Er der oplevelser, du har særligt lyst til at bruge tid på i ferien?

Hvis I er flere, som holder ferie sammen, så afklar hvordan I tilgodeser alles behov i et rimeligt omfang.

Undlad at fylde hele ferien ud med planer, lav plads til improvisation.

Giv dig selv ekstra omsorg

Sov længe, få ting slår dét at være udhvilet.

Bevæg dig. Gå ture, lav yoga, løb eller dyrk en anden motionsform, der er behagelig for dig.

Lav noget, der gør dig glad og afslappet: Læs en bog, få massage, meditér eller vend verdenssituationen med en veninde. Hvad det er, er ikke så vigtigt, bare det får dig ned i gear og gør dig glad.

Konfliktadfærd

Konfliktadfærd – hvordan reagerer du?

Konflikter er uundgåelige, men der er stor forskel på vores konfliktadfærd. Vi håndterer konflikter vidt forskelligt.

Hvordan reagerer du, når du står i en konflikt på jobbet eller privat?


Tilsidesætter du dig selv gang på gang? Tromler du modparten? Eller er du i stand til at holde på dine egne synspunkter, og samtidig respektere din modparts ret til at have andre holdninger?

Når vi står i en konflikt, er der groft sagt 3 reaktionsmønstre at ty til:

Angreb

Du overhører modpartens synspunkter og bliver måske decideret aggressiv. Dit fokus er på at få ret, og du søger ikke et kompromis. Der er en vinder og en taber. Dit angreb kan også komme til udtryk som sarkasme, ironi eller ved at pålægge modparten skyld eller true med konsekvenser.

Angriber du, vil det få konflikten til at eskalere unødigt. Ved at vælge angreb, vælger du også, at der skal være en vinder og en taber på bekostning af din modpart. Du vil opleve, at din adfærd koster på den relationelle konto.

Undvigende

Du tilsidesætter dine egne behov, og underlægger dig modpartens synspunkter. Måske går du med til noget, du egentlig ikke har lyst til. Det kan også komme til udtryk ved decideret flugt, at du flytter dig fysisk fra konflikten, ignorerer den eller at du forsøger at glatte ud eller skifte emne.

Indtager du den undvigende rolle i konflikter, vil andre mennesker have svært ved at tolke dine behov, fordi du ikke udtrykker dem. Det kan virke forvirrende eller sågar provokerende på modparten. Du kan også opleve, at konflikterne vokser sig større, fordi du ikke målrettet tager ansvar og tager hånd om dem med det samme. Hvis du tilsidesætter dine egne behov, påvirker det desuden både dit eget selvbillede og selvværd.

Samarbejde

Du udrykker dine behov, og er interesseret i at høre modpartens. Kommunikationen foregår med respekt, og du er indstillet på kompromis. I er begge i stand til at rumme jeres uenighed og følelser forbundet hermed i søgen på en løsning, hvor der ingen taber er.

Refleksion

 • Hvilken adfærd har du i konflikter?
 • Er din adfærd i konflikter altid den samme?
 • Er der bestemte situationer eller mennesker, som fremkalder en bestemt konfliktadfærd hos dig?
 • Hvornår kunne du have gavn af en anden konfliktadfærd?

Som coach kan jeg hjælpe dig til at håndtere konflikter bedre, løse en konkret konflikt og til at blive bevidst om din egen konfliktadfærd.

Læs her, hvad jeg tilbyder: Coaching

Og her kan du finde mine andre blogindlæg: Blog

3 strategier til at håndtere mistrivsel i dit arbejdsliv

Mistrivsel i dit arbejdsliv kan være mange ting: Er du stresset eller mangler du energi, har du for mange opgaver, uklare mål, et dårligt forhold til leder/kollega eller faglige ambitioner, som ikke bliver indfriet?

Måske er du knap nok selv klar over, hvad hele årsagen til din mistrivsel er? Du ved bare, at jobbet ikke er godt nok længere, at det fylder for meget, at du gruer for mandag morgen eller at du er for nedkørt, når du kommer hjem?

Når du mistrives på jobbet, er der groft sagt 3 strategier, du kan anvende.

 • Ignorere
 • Kompensere
 • Eliminere

Nedenfor beskriver jeg de fordele og ulemper, der er forbundet med hver af strategierne, samt hvor jeg som karrierecoach kan hjælpe dig.

 1. strategi: Ignorér

Når du har erkendt mistrivslen, kan du vælge ikke at gøre noget. At blive i mistrivslen, tage skyklapperne på og fortsætte som om intet var hændt.

Fordele: Det kræver ingen handling. Du skal ikke lave om på noget, du skal ikke involvere andre eller sætte dig selv på spil, og der er ingen selvransagelse påkrævet.

Ulemper: At ignorere arbejdsmæssig mistrivsel er som at spille russisk roulette: Du skubber problemet foran dig, og omkostningerne for dig selv og dit velbefindende risikerer at blive store. Når du byder dig selv forhold som ikke er optimale, sender du et signal til dig selv om, at dine behov ikke er vigtige. Du risikerer forringet livskvalitet, og i værste tilfælde stress og udbrændthed.  Derud over kan det påvirke både dit privatliv, dine øvrige relationer og din arbejdsindsats.

2. strategi: Accepter og kompensér

Du kan stå i en situation, hvor du af forskellige grunde prioriterer ikke at lave ændringer i dit arbejdsliv lige nu. Men der er stadig noget i dit arbejdsliv, der ikke fungerer optimalt, det påvirker dig, og det kan du ikke komme udenom.

Her kan nøglen i nogle tilfælde være at acceptere mistrivslen som et bevidst valg, fordi noget andet er vigtigere for dig lige nu, og så kompensere på andre områder for at skabe en bedre samlet balance.

Eksempler:

Du accepterer at have travlt og mange arbejdsopgaver, men køber dig til rengøringshjælp derhjemme for at kunne slappe bedre af, når du har fri.

Du er umotiveret og slår dig til tåls med kedelige arbejdsopgaver, men involverer dig så i personaleforeningen for ad den vej at skabe arbejdsglæde.

Du accepterer et dårligt forhold til en kollega, men vælger så i fritiden at prioritere aktiviteter, der giver dig energi og gør dig glad.

Fordele: Denne strategi tager hensyn til dine prioriteter her og nu, og tager udgangspunkt i at vi nogle gange må indgå kompromiser på vores job, for at opnå det bedste samlede resultat i vores liv.

Ulemper: Denne strategi bør ikke anvendes ved svær mistrivsel, da omkostningerne kan blive høje. Se beskrivelsen af ulemper under strategi 1. Ligeledes bør du være opmærksom på, at denne strategi ikke altid vil være den bedste langsigtede løsning pga. mulige omkostninger for dig og din livskvalitet, hvis du konstant går på kompromis og ikke tager hensyn til din egen trivsel. Som kortsigtet løsning, kan denne strategi godt fungere, men anvendt som langsigtet strategi kan du meget vel ende med et mellemfornøjet arbejdsliv, og hvem vil ikke hellere have et fantastisk arbejdsliv?

3. strategi: Eliminér

Når du har erkendt behovet for forandring, er at fjerne kilden til mistrivsel den mest direkte tilgang til problemet.

Fordele: Du tager fat om problemets rod og tager hånd om din mistrivsel én gang for alle. Du viser dig selv og resten af verden, at du er værd at prioritere.

Ulemper: Det kræver handlekraft, selvransagelse og måske involvering af andre. Måske er disse ting let for dig, måske har du brug for hjælp til det?

Som coach er jeg af den overbevisning, at alle fortjener et godt arbejdsliv.

Er det nemt at ændre arbejdsmæssig mistrivsel? Nej, i hvertfald ikke altid, og det er her jeg som karrierecoach kommer ind i billedet.

Med min hjælp kan du:

 • Blive afklaret med, hvad der er årsagen til din mistrivsel, og hvordan det påvirker dig og dine omgivelser.  
 • Finde frem til, hvad der er vigtigt for dig, og hvordan du ønsker, dit arbejdsliv skal være.
 • Blive klar over, hvilken af ovenstående strategier du har anvendt indtil nu, og om der skal en ny strategi til.
 • Få hjælp til en konkret handlingsplan, som tager udgangspunkt i dig, dit liv og dine værdier.

Med dig fra coachingen får du:

 • Afklaring over din nuværende situation
 • Klarhed over, hvad der er vigtigst for dig i dit arbejdsliv og dit liv generelt
 • Motivation til at skabe et godt arbejdsliv
 • Konkrete redskaber til handling.

Læs mere om, hvad jeg kan tilbyde dig: https://www.hylkjaer.dk/coaching/